Asystent osoby niepełnosprawnej

Aystent osoby niepełnosprawnej - symbol cyfrowy zawodu 346[02]

 

Czas trwania nauki: 1 rok
Uzyskany tytuł:
Asystent osoby niepełnosprawnej

Absolwent naszej szkoły aktywnie współpracując z rodziną osoby niepełnosprawnej oraz instytucjami społecznymi przyczyni się do tworzenia optymalnych warunków rozwoju osoby niepełnosprawnej. Ponadto, asystent będzie prowadzić rehabilitację środowiskową, której głównym założeniem jest świadczenie usług osobom. Program rehabilitacji społecznej i medycznej oferowany przez asystenta osoby niepełnosprawnej dotyczy potrzeb zdrowotnych, psychicznych, zawodowych, społecznych i kulturalnych osoby niepełnosprawnej.

 

Dokumenty:

 

Program zajęć obejmuje:

 • Podstawy psychologii, socjologii i pedagogiki
 • Podstawy anatomii, fizjologii i patologii
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Podstawy prawa i ekonomiki
 • Polityka społeczna
 • Wybrane zagadnienia z teorii i metod pracy socjalnej
 • Asystowanie osobie niepełnosprawnej w kompleksowej rehabilitacji
 • Promocja zdrowia i profilaktyka
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Zajęcia praktyczne
 • Praktyka zawodowa

 

Przykładowe zadania asystentki osoby niepełnosprawnej to:

 • współtworzenie programów rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej
 • doradzanie w zakresie usług medycznych
 • diagnozowanie warunków życia i dążenie do usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych itp.
 • pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych
 • planowanie, kontrolowanie ocenianie indywidualnego programu, planu pomocy osobie niepełnosprawnej
 • współdziałania w podnoszeniu jakości życia osoby niepełnosprawnej poprzez ułatwienie wykonywania czynności dnia codziennego
 • wykształcenie samodzielności oraz w części przypadków stworzenie warunków do samodzielnej rehabilitacji
 • dokonywania prawidłowej kompleksowej oceny postępów realizowanego programu rehabilitacji

 

Perspektywy zawodowe asystentki osoby niepełnosprawnej:

 • ośrodki i domy pomocy społecznej
 • środowiskowe domy samopomocy
 • kluby samopomocy
 • ośrodki wsparcia
 • świetlice terapeutyczne
 • fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych
 • prywatne praktyki pracy socjalnej
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej mające kontrakty z Narodowym Funduszem zdrowia
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • placówki poradnictwa rodzinnego
 • szpitale specjalistyczne
baner

Napisz do nas!

Formularz kontaktowy

* - Pole wymagane

© 2010-2012 Medyczne Studium Zawodowe w Częstochowie
Realizacja GRE.pl