Opiekunka środowiskowa

Opiekunka środowiskowa - symbol cyfrowy zawodu 346[03]

 


Czas trwania nauki:
1 rok
Uzyskany tytuł:
Opiekunka środowiskowa

Podstawowym celem kształcenia opiekunek środowiskowych jest przygotowanie do udzielania pomocy i świadczenia usług opiekuńczych w odniesieniu do osób samotnych, przewlekle chorych, i niesamodzielnych, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia.

 

Dokumenty:

 

Program zajęć obejmuje:

 • Elementy pedagogiki społecznej i opiekuńczej
 • Elementy pedagogiki specjalnej
 • Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej i społecznej
 • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej
 • Podstawy psychopatologii
 • Polityka społeczna państwa z elementami organizacji pomocy oraz ochroną zdrowia w Polsce
 • Wybrane zagadnienia z metodyki z ludźmi niepełnosprawnymi
 • Problemy i kwestie społeczne oraz sposoby ich rozwiązywania
 • Podstawy prawa
 • Wybrane elementy organizacji i zarządzania
 • Pierwsza pomoc
 • Zagadnienia higieny osobistej oraz najbliższego środowiska
 • Higiena żywienia
 • Metodyka organizacji czasu wolnego
 • Wychowanie fizyczne z elementami samoobrony i rehabilitacji
 • Język migowy
 • Elementy informatyki
 • Wybrane umiejętności interpersonalne
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Zajęcia praktyczne- I, II semestr
 • Trening integracyjny- I semestr
 • Zblokowana praktyka zawodowa -II semestr

 

Przykładowe zadania opiekunki środowiskowej :

 • pomaganie podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych- robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie
 • pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych
 • udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego
 • mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijanie jego zainteresowań
 • aktywizowanie podopiecznego do zwiększania jego samodzielności życiowej
 • doradzanie w zakresie planowania i organizacji gospodarstwa domowego
 • kontaktowanie się z różnego rodzaju instytucjami w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawa podopiecznego

 

Perspektywy zawodowe opiekunki środowiskowej:

 • Domy Pogodnej Starości
 • Środowisko domowe podopiecznych
 • Placówki Paliatywne Domy dla przewlekle chorych
 • Domy samotnej Matki
 • Opiekunowie środowiskowi mogą również wykonywać swój zawód prowadząc własną działalność.
baner

Napisz do nas!

Formularz kontaktowy

* - Pole wymagane

© 2010-2012 Medyczne Studium Zawodowe w Częstochowie
Realizacja GRE.pl