Technik ortopeda

Technik ortopeda - symbol cyfrowy zawodu 321403

Czas trwania nauki: 2 lata
Uzyskany tytuł: technik ortopeda

 

Dokumenty:

 

Program zajęć obejmuje:

1.      Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

2.      Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

3.      Język obcy w ortopedii

4.      Zarys  psychologii

5.      Język migowy

6.      Zarys anatomii, fizjologii i patologii

7.      Biomechanika ortopedyczna

8.      Technologia obróbki materiałów

9.      Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

10.    Zarys kinezyterapii

11.    Technika ortopedyczna

12.    Praktyka zawodowa

 

Przykładowe zadania technika ortopedy to:

 1. projektowanie przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;
 2. instruowanie pacjenta o sposobach eksploatacji i konserwacji przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;
 3. ocenianie potrzeb pacjenta, ustalanie sposobów zaopatrzenia ortopedycznego i metod rehabilitacji;
 4. współuczestniczenie we wczesnym usprawnianiu narządu ruchu pacjenta z protezą kończyny;
 5. wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych, technologii, surowców i materiałów podczas projektowania przedmiotów ortopedycznych;
 6. dobieranie metod przetwarzania i obróbki surowców oraz materiałów wykorzystywanych w technice ortopedycznej oraz stosowanie gotowych elementów i półfabrykatów przedmiotów ortopedycznych w rozwiązaniach konstrukcyjnych;
 7. czytanie i sporządzanie rysunków, szkiców i schematów z zakresu protetyki ortopedycznej;
 8. pobieranie miar, wykonywanie odlewów gipsowych, dobieranie elementów i półfabrykatów do wykonania protez tymczasowych;
 9. wykonywanie montażu i demontażu oraz obróbki wykończeniowej przedmiotów ortopedycznych;
 10. użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;
 11. dokonywanie okresowych przeglądów i napraw przedmiotów ortopedycznych;

 

Perspektywy zawodowe technika ortopedy:

- zakłady wytwórcze i naprawcze przedmiotów ortopedycznych;

- przykliniczne, przyszpitalne, przysanatoryjne zakłady wytwórcze przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;

- poradnie zaopatrzenia ortopedycznego;

- zakłady naukowo-badawcze przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego

-  punkty dystrybucji przedmiotów ortopedycznych;

- oddziały szpitalne i przychodnie

baner

Napisz do nas!

Formularz kontaktowy

* - Pole wymagane

© 2010-2012 Medyczne Studium Zawodowe w Częstochowie
Realizacja GRE.pl