Profesjonalna asystentka ortodontyczna - (warsztaty) cz.I NOWOŚĆ!!!

Profesjonalna asystentka ortodontyczna. (warsztaty) część 1

Koszt: 550zł

Miejsce szkolenia: Klinika Jurajska ul. Brzezińska 6a 42-208 Częstochowa

Prowadzący: dr n. med. lek. stom. Joanna Sitko-Gap

Dypl. hig. stom.Ilona Kotlarek

 

10.00 - rozpoczęcie kursu

10.00 - 12.00 - zajęcia teoretyczne

 

- Wywiad, badanie, diagnostyka, plan leczenia i leczenie pacjentów ortodontycznych

- Instrumentarium ortodontyczne, materiały i sprzęt – budowa, funkcje, rozróżnianie

- Typy aparatów ortodontycznych

- Wyciski anatomiczne i modele diagnostyczne - technika zabiegu

- Elementy podstawowe i dodatkowe aparatów stałych - budowa, funkcje, rozróżnianie

- Zakładanie aparatu stałego - technika zabiegu

- Wizyty pacjenta ortodontycznego – wymiana łuków, ligatur itp.

- Retencja

- Instruktaż higieny i instruktaż pozabiegowy dostosowany dla pacjenta ortodontycznego

- Dokumentacja ortodontyczna

12.00 - 12.15 - przerwa na kawę, herbatę, ciastko

12.15 - 14.15 - ćwiczenia praktyczne na fantomach (warsztaty) – rozróżnianie instrumentarium i materiałów używanych w ortodoncji. Rozróżnianie elementów podstawowych i dodatkowych aparatów stałych (typy łuków, pierścieni itp.). Zastosowanie ergonomii w ortodoncji - czynna asysta.

14.15 – 14.30 - przerwa na lunch

14.30 – 15.30- ćwiczenia praktyczne na fantomach lub pacjentach (warsztaty) – wykonanie wycisków anatomicznych pod nadzorem lekarza stom. z zachowaniem zasad aseptyki i antyseptyki w gabinecie stomatologicznym według obowiązujących zasad (warsztaty)

15.30 - 16.30 – odlewanie modeli anatomicznych pod nadzorem lekarza stom. z zachowaniem zasad aseptyki i antyseptyki w gabinecie stomatologicznym według obowiązujących zasad (warsztaty)

16.30 - 17.00 - podsumowanie kursu oraz rozdanie certyfikatów i zaświadczeń ukończenia kursu

 

Prosimy o zabranie własnego obuwia zmiennego i fartuchów ochronnych - będą one potrzebne przy ćwiczeniach praktycznych.