Postępowanie w stanach zagrożenia życia w gabinecie stomatologicznym.

Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach w gabinecie stomatologicznym. Najnowsze wytyczne resuscytacji BLS.

Koszt: 400zł

Kurs kierowany do lekarzy stomatologów, higienistek i asystentek stomatologicznych.

Miejsce szkolenia: Klinika Jurajska ul. Brzezińska 6a 42-208 Częstochowa

Prowadzący: dr n. med. Artur Gap

 

Szkolenie ma na celu podniesienie umiejętności resuscytacji w zakresie BSL,
Umiejętność zastosowania podstawowego sprzętu do utrzymania drożności dróg oddechowych, poprawić umiejętność właściwego działania w nagłych przypadkach w gabinecie stomatologicznym.

Część pierwsza

Wykład 10.00 – 12.00

1. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne (BSL – według nowych standardów Europejskiej Rady Resuscytacji)
2. Zastosowanie sprzętu do utrzymywania drożności dróg oddechowych
3. Posługiwanie się sprzętem do wentylacji zastępczej (maseczki, worek samorozprężny ”ambu”)

4. Defibrylator w gabinecie stomatologicznym
5. Zestaw przeciwwstrząsowy w gabinecie stomatologicznym (podstawowe leki i umiejętność ich wykorzystania)


Część druga praktyczna

Zajęcia praktyczne 12.15 – 13.15

1. Indywidualne ćwiczenia z resuscytacji na fantomach.
2. Wykorzystanie sprzętu do resuscytacji w praktyce.

3. Ćwiczenia z defibrylatorem

Część trzecia

Wykład  13.30 – 15.00

5. Najczęstsze nagłe przypadki w gabinecie stomatologicznym - postępowanie we wstrząsie, zawale mięśnia sercowego, napadzie padaczki, napadzie astmy, hipoglikemii, tężyczki itp.

Dyskusja

 

15.00 -15.30 podsumowanie kursu oraz rozdanie certyfikatów i zaświadczeń ukończenia kursu.