Dezynfekcja i sterylizacja w gabinecie stomatologicznym

Koszt : 400 zł

Dezynfekcja i sterylizacja w gabinecie stomatologicznym- obowiązujące standardy, techniki, urządzenia, preparaty.

Kurs kierowany do higienistek i asystentek stomatologicznych.

Koszt: 400zł

Miejsce szkolenia: Klinika Jurajska ul. Brzezińska 6a 42-208 Częstochowa

Prowadzący: dr n. med. lek. stom. Joanna Sitko-Gap

Mgr. pielęgniarstwa Małgorzata Gątkiewicz

Mgr  Dariusz Małczak  - specjalista komunikacji społecznej; Social Coach , konsultant                                                                                           ds. higieny

 

Nowoczesne i profesjonalne sale warsztatów praktycznych -  9 UNITÓW

Praca na specjalistycznych fantomach oraz zabiegi wykonywane na żywo na pacjentach.

Harmonogram kursu:

10.00 - rozpoczęcie kursu

10.00 - 12.30

- Pojęcie aseptyki i antyseptyki

- Zakażenia krzyżowe w gabinecie stomatologicznym

- Procedury związane z dezynfekcją w gabinecie stomatologicznym

- Rola i zadanie asystentki i higienistki stomatologicznej

- Schematy postępowania z zachowaniem zasad aseptyki i antyseptyki w gabinecie stom.

- Przegląd preparatów do dezynfekcji dostępnych na rynku

- Higiena rąk

- Dezynfekcja systemów ssących

- Przygotowanie roztworów do dezynfekcji – przeliczanie stężeń

12.30 - 12.45 - przerwa na kawę, herbatę, ciastko

12.45 - 13.30

- Procedury związane z przygotowaniem narzędzi do sterylizacji

- Procedury związane ze sterylizacją

- Testy kontrolne poprawnej sterylizacji

- Procedury związane z postępowaniem z odpadami medycznymi

- Procedury związane z postępowaniem po ekspozycji na materiał zakaźny

(np. zakłucie się skażoną igłą)

13.30 - 13.40 - przerwa na lunch, kawę, herbatę, ciastko

13.40-15.00

- Obowiązujące przepisy i akty prawne dotyczące aseptyki i antyseptyki w gabinecie stomatologicznym

- Dokumentacja w gabinecie stomatologicznym.

- Dostosowanie procedur w gabinecie stomatologicznym do wytycznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna

15.00 - podsumowanie kursu oraz rozdanie certyfikatów i zaświadczeń ukończenia kursu