Periodontoogia dla zaawansowanych - warsztaty

Periodontologia dla zaawansowanych - warsztaty

Kurs kierowany do higienistek stomatologicznych.

Koszt:  650 zł

Miejsce szkolenia: Klinika Jurajska ul. Brzezińska 6a 42-208 Częstochowa

Prowadzący: dr n. med. lek. stom. Joanna Sitko-Gap

dypl. hig. stom. Klaudia Porada

dypl. hig stom Betina Imiołczyk

 

Podstawy periodontologii - budowa przyzębia, profilaktyka chorób przyzębia - skaling, kiretaż, higienizacja jamy ustnej.

Nowoczesne i profesjonalne sale warsztatów praktycznych -  9 UNITÓW

Praca na specjalistycznych fantomach oraz zabiegi wykonywane na żywo na pacjentach.

Harmonogram kursu:

10.00 - rozpoczęcie kursu

10.00 - 12.00 - zajęcia teoretyczne

- Szczegółowa budowa i funkcja przyzębia

- Etiologia i mechanizm powstawania chorób przyzębia

- Klasyfikacja chorób dziąseł i przyzębia

- Kliniczne objawy zapalenia dziąseł i kolejnych etapów chorób przyzębia

- Wywiad, badanie, diagnostyka i leczenie pacjenta periodontologicznego

- Ustalanie planu profilaktyczno-leczniczego

- Opieka nad pacjentem periodontologicznym - fazy leczenia

- Dokumentacja pacjenta perio

- wskaźniki: OHI, fuksynowy, API, CBITN

- Instruktaż higieny - pacjent periodontologiczny

- Profilaktyka chorób przyzębia – skaling – technika pracy, wskazania, przeciwwskazania do zabiegu

-  Kiretaż – technika pracy, wskazania, przeciwwskazania do zabiegu

- Instrumentarium, materiały i sprzęt do skalingu i kiretażu

- Omówienie i analiza najczęściej popełnianych błędów

12.00 - 12.15 - przerwa na lunch, kawę, herbatę i ciastko

12.15 - 16.00 - ćwiczenia praktyczne na fantomach (warsztaty) - zabiegi skalingu ręcznego i ultradźwiękami oraz kiretaż z zastosowaniem nowoczesnych materiałów, instrumentów i sprzętu. Badanie sondą perio. Nauka technik zabiegów, zastosowanie ergonomii w periodontologii.

12.45 - 16.00 - wykonanie zabiegów - skalingu ręcznego lub ultradźwiękami oraz kiretaż

(wykonanie danego zabiegu w zależności od wskazań) na pacjentach pod nadzorem lekarza stom. z zachowaniem zasad aseptyki i antyseptyki w gabinecie stomatologicznym według obowiązujących zasad (warsztaty)

16.00 - 16.30 - podsumowanie kursu oraz rozdanie certyfikatów i zaświadczeń ukończenia kursu

Prosimy o zabranie własnego obuwia zmiennego i fartuchów ochronnych - będą one potrzebne przy ćwiczeniach praktycznych.