Technika RTG - szkolenie praktyczne. Technika analogowa, radiowizjografia.

 

Technika RTG - szkolenie praktyczne. Technika analogowa, radiowizjografia.

Kurs dla asystentek/higienistek stomatologicznych.

cena: 550 zł

Miejsce szkolenia: Klinika Jurajska ul. Brzezińska 6a 42-208 Częstochowa

Prowadzący: mgr elektroradiologii Marzena Suwart

Nowoczesne i profesjonalne sale warsztatów praktycznych -  9 UNITÓW, aparat punktowy  Planmeca, aparat Vatech- cefalometria, pantomografia, tomografia stożkowa CBTC

Praca na specjalistycznych fantomach oraz zabiegi wykonywane na żywo na pacjentach.

Harmonogram kursu:

Wykład 10.00 – 12.00

1. System zarządzania jakością w radiologii, księgi jakości, procedury   ogólne,  instrukcje obsługi urządzeń radiologicznych, testy kontroli radiologicznej.

2. Projekcje wewnątrzustne (projekcje zębowe, skrzydłowo-zgryzowe, zgryzowe)

3. Projekcje zewnątrzustne ( boczne skośne, czaszkowe, pantomograficzne, cefalometryczne)

4. Pantomografia w diagnostyce części twarzowej czaszki.

5. Kryteria oceny pantomogramu wg Mloska

6. Radiologia cyfrowa, obsługa programów

7. Tomografia Stożkowa CBCT

8. Ochrona radiologiczna

12.00-12.15 przerwa na kawę, herbatę, ciastko

Część praktyczna 12.15 – 15.30

1. Wskazania i przeciwwskazania do wykonania badań rtg, technika badania

a. Zdjęcia pantomograficzne

b. Zdjęcia cefalometryczne

c. Zdjęcia CBCT

d. Zdjęcia wewnątrzustne - technika kąta prostego, technika dwusiecznej kąta, kąty na lampie rtg.

2. Wykonanie testów kontrolnych na fantomach

3. Analiza błędnie wykonanych zdjęć

15.30 -16.00 podsumowanie kursu oraz rozdanie certyfikatów i zaświadczeń ukończenia kursu.