NOWOŚĆ! Profesjonalna asystentka ortodontyczna (warsztaty: część II)

Profesjonalna asystentka ortodontyczna (warsztaty: część II)

Kurs kierowany do higienistek i asystentek stomatologicznych.

 

Cena kursu: 550 zł

Miejsce szkolenia: Klinika Jurajska ul. Brzezińska 6a 42-208 Częstochowa

Prowadzący: dr n. med. lek. stom. Joanna Sitko-Gap

Dypl. hig. stom. Ilona Kotlarek

 

Nowoczesne i profesjonalne sale warsztatów praktycznych -  9 UNITÓW

Praca na specjalistycznych fantomach oraz zabiegi wykonywane na żywo na pacjentach.

 

10.00 - rozpoczęcie kursu

10.00 - 12.00 - zajęcia teoretyczne

- Wywiad, badanie, diagnostyka, plan leczenia i leczenie pacjentów ortodontycznych

- Instrumentarium ortodontyczne, materiały i sprzęt – budowa, funkcje, rozróżnianie

- Łuki podniebienne. Rotatory. Ekspandery

- Elementy podstawowe i dodatkowe aparatów stałych - budowa, funkcje, rozróżnianie

- Zakładanie aparatu stałego - technika zabiegu

- Wizyty pacjenta ortodontycznego – wymiana łuków, ligatur itp.

- Omówienie i analiza najczęściej popełnianych błędów

- Retencja

- Instruktaż higieny i instruktaż pozabiegowy dostosowany dla pacjenta ortodontycznego

- Opieka nad pacjentem ortodontycznym

- Dokumentacja ortodontyczna

12.00 - 12.15 - przerwa na kawę, herbatę, ciastko

12.15 - 14.15 - ćwiczenia praktyczne na fantomach (warsztaty) – rozróżnianie instrumentarium i materiałów używanych w ortodoncji.

Rozróżnianie elementów podstawowych i dodatkowych aparatów stałych (typy łuków, pierścieni itp.), zakładanie, docinanie i wymiana łuków, ligatur metalowych i elastycznych, sprężynek, wyciągów międzyszczękowych. Zastosowanie ergonomii w ortodoncji.

14.15 – 14.30 - przerwa na lunch

14.30 – 15.30- ćwiczenia praktyczne na fantomach (warsztaty) – rozróżnianie instrumentarium i materiałów używanych w ortodoncji.

Rozróżnianie elementów podstawowych i dodatkowych aparatów stałych (typy łuków, pierścieni itp.), zakładanie, docinanie i wymiana łuków, ligatur metalowych i elastycznych, sprężynek, wyciągów międzyszczękowych. Zastosowanie ergonomii w ortodoncji. Zakładanie reteinerów klejonych.

15.30 - 16.30 - wykonanie płytek retencyjnych z Erkoduru (obsługa Formixu) (np. na wykonanych w I części modelach diagnostycznych) pod nadzorem lekarza stom. z zachowaniem zasad aseptyki i antyseptyki w gabinecie stomatologicznym według obowiązujących zasad (warsztaty)

16.30 - 17.00 - podsumowanie kursu oraz rozdanie certyfikatów i zaświadczeń ukończenia kursu

Prosimy o zabranie własnego obuwia zmiennego i fartuchów ochronnych - będą one potrzebne przy ćwiczeniach praktycznych.