Rekrutacja

Zarezewuj sobie miejsce już teraz!
Email *

* - Pole wymagane

Rekrutacja, co należy wiedzieć!

 

Do Medycznego Studium Zawodowego w Częstochowie przyjmowani będą absolwenci liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum, liceum uzupełniającego i technikum uzupełniającego.

 

W procesie rekrutacji, kandydaci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

  • Podanie o przyjęcie do szkoły (Pobierz Plik PDF)
  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (w oryginale)
  • Kwestionariusz osobowy (Pobierz Plik PDF)
  • Aktualne CV
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na danym kierunku (od lekarza pierwszego kontaktu)
  • 3 zdjęcia legitymacyjne
  • Kserokopia dowodu osobistego
  • Dowód wpłaty wpisowego  - 0 zł

 

Medigap sp. z o.o.
ul. Brzezińska 6a
42-208 Częstochowa
NIP: 573-275-51-20
Konto bankowe: ING Bank  83 1050 1227 1000 0090 6418 5409

 

 

INFORMACJA W PRZEDMIOCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Medigap sp. z o.o. ul. Brzezińska 6a 42-208 Częstochowa. Może Pan/Pani się z nami skontaktować pod wskazane na stronie internetowej numery telefonów lub adresy e-mail. Formularz kontaktowy, z którego chce Pan/Pani skorzystać, wymaga podania Pani/Pani imienia, nazwiska oraz adresu mailowego. Są to podstawowe dane osobowe, jakimi musimy dysponować, aby móc odpowiedzieć na zadane przez Pana/Panią pytanie za pomocą formularza kontaktowego. Może Pan/Pani również podać nam swój numer telefonu, abyśmy mogli skontaktować się telefonicznie.

Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i – ewentualnie – dodatkowo telefon, a także podaje je Pan/Pani dobrowolnie. Nie istnieje obowiązek podania tychże danych, ale w wypadku odmowy ich podania udzielenie odpowiedzi będzie niemożliwe. Przysługuje Pani/Panu dostęp do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. W dowolnym momencie może Pan/Pani cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub żądać ograniczenia przetwarzania danych, wystarczające będzie poinformowanie nas o tym. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu udzielenia drogą mailową lub telefoniczną odpowiedzi na złożone zapytanie. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane.

Przetwarzanie danych nastąpi w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą - art. 6 ust. 1 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – RODO)

Jeżeli zdecyduje się Pan/Pani na współpracę z nami, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy (art. 6 ust. 1 b) RODO)

Jeżeli bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych zostanie naruszone, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r. – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych)

baner
o szkole

Działamy bez dnia przerwy od 2004 roku. Od tego czasu wykształciliśmy blisko 800 absolwentów, a blisko 100% naszych słuchaczy pozytywnie zdaje egzaminy państwowe.

Napisz do nas!

Formularz kontaktowy

* - Pole wymagane

© 2010-2012 Medyczne Studium Zawodowe w Częstochowie
Realizacja GRE.pl